heritage
Arheologija

Arheološki lokaliteti

Arheološki lokaliteti

Arheološki lokaliteti
Photo Gallery
Total 4 picsOpen

Cavtat se smjestio na temeljima antičkog Epidaura. Rimske kolonije koja se prvi put spominje 48. g. pr. Kr. U antičkom je Rimu status kolonije predstavljao najviši status koji je neki provincijski grad mogao dobiti, a gotovo je svaka kolonija bila preslika grada Rima. Imala je forum ili glavni trg koji se nalazio na križanju glavnih ulica karda i dekumana. Uz forum su se nalazile upravne zgrade i hramovi, a uokolo se granala pravilna mreža ulica, uz koju su se rasprostirali gradski stambeni blokovi. Između ostalog, gradovi su imali kazalište, terme i druge zgrade javne namjene za koje ne znamo gdje su se nalazile u Epidauru jer ih u Cavtatu još nismo pronašli. Ova digitalna karta je prvi korak odgonetanja granica Epidaura. Na njoj su prikazani svi do sada znani tragovi Epidaura stoga prošetajte ulicama Cavtata i otkrijte njegovu bogatu i mističnu povijest.

Više saznajte na linku: https://www.migk.hr/lokaliteti

Turistička zajednica općine Konavle - Logo
Adresa: Turistička zajednica općine Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat - HR
Telefon i fax: Tel: +385 (0)20 479 025
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: